Defensief

Laag risico
Vast rendement tussen 5 en 10%
Minimale looptijd 1 jaar
Zekerheden waar van toepassing

Jaarlijkse rentedragende lening met een vast rentepercentage. Zekerheden van toepassing (onderliggend vastgoed).

Bij een defensief profiel, met minder risico, verstrek je een lening aan New Water Investments tegen een vast rentepercentage. Je bent in zo’n geval dus verzekerd van je rendement, ongeacht welk rendement wij op het project maken. Waar mogelijk bieden we zekerheid van je investering door het verstrekken van onderpand op het onderliggende vastgoed. Voor meer informatie over de hoogte van de rente en de van toepassing zijnde voorwaarden verwijzen wij je graag naar de specifieke projecten.

Hybride vorm, combinatie tussen hoog en laag risico profiel. Deel van de investering tegen vaste rente, deel mee participeren in project.

Bij een neutraal profiel is de verdeling als volgt: 50% lening en 50% projectparticipatie. Je loopt hier dus een gemiddeld risico. Over de helft van je investering heb je zekerheid over het rendement, over de andere helft is dit afhankelijk van het projectrendement wat wij realiseren. Waar mogelijk bieden we zekerheid van het gedeelte van je investering wat ter beschikking gesteld wordt door middel van een lening door het verstrekken van onderpand op het onderliggende vastgoed hiervoor. Voor meer informatie over de hoogte van de rente verwijzen wij je naar de specifieke projecten.

Neutraal

Gemiddeld risico
Vast rendement over 50% van je investering
Minimale looptijd 1 jaar
Zekerheden waar van toepassing

Offensief

Hoog risico
Kans op hoog rendement (15% - 35%)
Minimale looptijd 1 jaar
Geen zekerheden

Volledig mee participeren in project(rendement). Kans op hoog rendement.

Bij een offensief profiel, met meer risico, deel je volledig mee in rendement wat wij op het project realiseren. Gaat het project zoals gepland, dan deel je mee in de vreugde (en in het hoge rendement), echter is er ook een keerzijde. Mocht het rendement door tegenvallers lager uitvallen als gepland, dan deel je dus ook mee in dit lagere rendement. Zekerheden zijn hier dus niet van toepassing.

Voor grotere investeerders bieden wij tevens een vorm van maatwerk.

Vanaf een investeringsbudget van €250.000 is het tevens mogelijk gezamenlijk een joint venture aan te gaan om hierin samen een vastgoedportefeuille in de UK op te bouwen. Wekt dit uw interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 

Joint Venture

Maatwerk oplossing
Vanaf €250,000,- investeringsbudget